DİĞER NÜFUS İŞLEMLERİ

Vasiyetname Bildirimi Veya İptali

Noter veya dış temsilciliklerimizce düzenlenen vasiyetname bildirimi , iptali, mirastan feragata ilişkin belge, ilgililerin yerleşim yeri veya nüfus kayıtlarının bulunduğu ilçe nüfus müdürlüklerine gönderilir.

Haklarında vasiyetname düzenlenenlerin ölümü halinde, ilçe nüfus müdürlüğünce ilgili noter veya konsolosluğa bilgi verilir
 
Soybağına ilişkin EsaslarSoybağı
Soybağı; çocuğun soyadının, vatandaşlığının ve aile kütüklerinde yazılacağı yerin belirlenmesinde esas alınır.
Çocuk ile ana arasında soybağı doğumla kurulur.
Çocuk ile baba arasında soybağı, ana ile evlilik, tanıma veya hakimin hükmü ile kurulur.
Soybağı ayrıca evlat edinme yoluyla da kurulur.
Evlilik dışında doğan çocuk ana ve babasının birbiriyle evlenmesi halinde soybağı kendiliğinden düzelir.

Nüfus Yazımında Kayıt Dışı Kalanlar

Tanımı
Nüfus yazımında kayıt dışı kalanlar, daha önce nüfus kütüğünde kayıtlı olup da, yeniden aile kütüğü oluşturulmasına ilişkin yöntemlerden herhangi birisinin uygulanması sırasında bildirimde bulunmamak suretiyle kayıt dışı kalmış olan kişilerdir.

Başvurulacak Makamlar
Nüfus yazımlarında kayıt dışı kalanlar, Türkiye’de bulundukları yerin nüfus müdürlüğüne, yabancı ülkelerde ise bulundukları bölgedeki, yoksa o yere en yakın dış temsilciliğimize veya doğrudan Bakanlığa başvururlar.

Yazımda Kayıt Dışı Kalanlardan Aranacak Belgeler
Yazım için her kişi aşağıdaki belgelerden birini ibraz etmekle yükümlüdür. Bu belgeler:
1. Nüfus ve uluslararası aile cüzdanları
2. Nüfus müdürlüklerinden alınmış onaylı nüfus kayıt örnekleri
3. Askerlik terhis belgesi
4. Yaş, ad ve soybağı gibi kişi hallerine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı
5. Genel Müdürlükçe verilmiş onaylı vatandaşlık kararları
6. Türkiye Cumhuriyeti pasaportları
7. Vatandaşlık durumu açıklanmış veya nüfusa kayıtlı oldukları yer gösterilmiş olmak kaydıyla okul, diploma, tasdikname veya diğer belgeler ile çalışılan kurumlarca verilmiş onaylı kimlik belgeleridir.
 
NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ
Nüfus kayıt örneği kişinin aile kütüğündeki nüfus kaydının çıkarılarak aslına uygunluğu onaylanmış ve aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli olan resmi bir belgedir.

Bu belgeler üzerinde silinti ve kazıntı yapılamaz
 
 
 
 
 
İl Nüfus Müdürü

Amacımız hedef değil,gelişmeye doğru bir yolculuktur

 

                                     Semanur BAŞGÜL

                   Diyarbakır İl Nufus ve Vatandaşlık Müdürü

NÜFUS PERSONELİ ETKİNLİK VE DUYURULAR