SİLVAN

Mehmet Zeki SAKLANMIŞ

Silvan İlçe Nüfus Müdürü

 

 

GENEL BİLGİLER

 

Silvan İlçesi batısında; Diyarbakır ili ve Hazro, güneyinde Bismil, kuzeyinde Lice ve  Kulp ilçeleri, doğusunda Batman ili ile komşudur.Yüzölçümü 1379 km²dir.Arazi genellikle engebelidir.Albat dağı ova boyunca ilçeyi doğudan batıya keser.Ova kesimi tamamen çıplak, dağ kesiminde ise yer yer meşe ve yabani meyve ağaçları ile kaplıdır.İklimi yazları sıcak ve kurak kışları ise soğuk ve yağışlıdır.

Dünyanın önemli eserlerinden Malabadi Köprüsü, Silvan Kalesi, Kulfa Kapısı, efsane aşka konu olan Zembilfroş Burcu, Kemuk Köprüsü(baraj altında kaldı), Hasuni mağaraları ile Selahattin-i Eyyubi Camii (Ulu Camii), Kırık Minare, Boşat Kalesi, Karabehlülbey Camii, Roma eseri olan Başka Kalesi, Kıldan Kilisesi(Belediye Camii) gibi çeşitli tarihi eserlere sahiptir.Kuruluş tarihi Diyarbakır’dan eski olan ilçe eski medeniyetlerin yaşam sürdüğü yörelerden birisidir.Yontma Taş devrinden günümüze kadar birçok milletler burada hüküm sürmüştür. Asurlar Zamanında kurulmuş olduğu söylenen,Silvan,Diyarbakır ile ortak bir geçmişe sahiptir.Büyük Tigran tarafından kurulan Tigranokerta olarak bilinen Silvan, Helenistik Çağın en büyük ve en önemli kentlerinin başında gelmektedir. M.Ö 77 yılında 300 bin nüfusu ile bir imparatorluk başkenti olan Silvan’da 12 Yunan kentinin halkı yaşamaktaydı.Mar Marutha tarafından Sasaniler  devrinde Romalılar İranlılar arasında çıkan savaş sonucunda (M.S 375) yılında Hristiyanların kemiklerinin Silvan’a gömülmesi neticesinde Bizanslılar bu kente şehit kenti anlamında “Matripolis” olarak adlandırılmış 1890 yılında Amid sancağına bağlı bir ilçe olan Silvan Cumhuriyet döneminde 1924 yılında Diyarbakır’a bağlı bir kaza statüsüne kavuşmuştur.

2016 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre toplam nüfusu 116858’dir.İlçemiz Nüfus Müdürlüğü Camii Mahallesi Gazi Caddesi Hükümet Konağı Binası 1. Katında olup, 1 Nüfus Müdürü, 1 Nüfus Şefi, 8 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 1 Hizmetli Memur  kadrosu ile hizmet yürütmektedir.

 

İletişim:

Tel:0412 711 47 40

 

i

 

Silvan İlçe Nüfus Müdürlüğü eski hali

 Silvan İlçe Nüfus Müdürlüğü yeni hali

 

 

 

Silvan İlçesi Tarihi Yerleri

 

MALABADİ KÖPRÜSÜ

İl Nüfus Müdürü

Amacımız hedef değil,gelişmeye doğru bir yolculuktur

 

                                     Semanur BAŞGÜL

                   Diyarbakır İl Nufus ve Vatandaşlık Müdürü

NÜFUS PERSONELİ ETKİNLİK VE DUYURULAR