• YENİ KİMLİK KARTLARI !!!! - 30/12/2016

 • KİMLİK KARTLARININ UYGULAMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
      2017 yılı başından itibaren ülkemiz genelinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı
  başvuru ve dağıtımına başlanacaktır. Önümüzdeki 3-4 yıllık süreç içerisinde kimlik kartlarının
  tüm vatandaşlarımıza dağıtılması pılanlanmaktadır.
   BAŞVURU İŞLEMLERİ
     İlk defa kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı ve basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılacaktır.
       Kimlik kartı başvuru randevusu yerleşim yeri adresine bakılmaksızın her il ve ilçeden alınabilecektir.
       İlgililerin başvuru sırasında kimlik karını kendisi dışında alacak kişiyi belirlemesi halinde kimlik kartı belirlenen kişiye teslim edilecektir. Bu durumda talepte bulunan kişi ile kimlik kartını teslim alacak kişi arasında soy bağı bulunulması şarı aranmayacaktır.   
   KAN GURUBU
       Kimlik kartlarında yer alan kan grubu alanı için bir defaya mahsus olmak üzere sağlık kuruluşlarından alınan kan grubunu gösterir belgenin ibraz edilmesi istenecek, daha sonraki başvurularda ise belge istenmeyecektir. Bu alan veritabanındaki bilgilere göre düzenlenecektir.
  FOTOĞRAFLAR
       Kimlik kartlarında kullanılacak fotoğraf ICAO(Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) standartlarına uygun, kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf olacaktır.
       Düz zemin üzerine basılan fotoğrafta fon beyaz ve desensiz olacakt, yüz tamamen görünür şekilde ön cpheden çekilmiş, gözler açık konumda ve saçlar gözleri kapatmayacak şekilde, renkli cam yada güneş gözlüğü kullanılmayacaktır. Baş örtülü fotoğraflarda alın, yüz ve çene açık olacaktır.
       Biyometrik fotoğraflarda fotoğraf çerçeve içine alınmayacak, fotokopi veya bilgisayarlarda çoğaltılan ve biyometrik olmayan fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
       Kimlik kartı başvurusunda kişinin ibraz ettiği fotoğraf taranarak sisteme kaydedildikten sonra başvuru sahibine iade edilecektir.
  GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ                        
       Doğum, kayıp, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi veya  tahrifat sebebiyle kullanılmayacak durumda olması nedeniyle yapılan kimlik kartı başvurusunda herhangi bir nüfus müdürlüğünce kişinin talebi halinde yeni kart düzenleninceye kadar kimliğini ispata yarıyacak onbeş gün geçerli geçici  kimlik belgesi düzenlenecektir.

  Duyuru Arşivi

 • 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23 ve 24. maddesi uyarınca ilçe kadrosuna alınacak olanların tespit komisyon kararı ilanıdır
 • 2016 Yılı İlçe Nüfus Müdürlüklerinde Yapılan İşlemler
 • YENİ KİMLİK KARTLARI !!!!
 • 01/01/2013-31/12/2013 Tarihleri arası İlçe Nüfus Müdürlüklerinde yapılan iş ve işlemler
 • 2012 YILI DİYARBAKIR İLİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ SONUÇLARI
 • Diyarbakır İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Hizmet Standardı Tablosu
 • 2012 yılı İlçe Nüfus Müdürlüklerinde yapılan iş ve işlemler • İl Nüfus Müdürü

  Amacımız hedef değil,gelişmeye doğru bir yolculuktur

   

                                       Semanur BAŞGÜL

                     Diyarbakır İl Nufus ve Vatandaşlık Müdürü

  NÜFUS PERSONELİ ETKİNLİK VE DUYURULAR